komunikacyjne

domy i mieszkania

podróże

życie i zdrowie

dla rolników

biznes

Nasi doradcy w szerokiej ofercie posiadają produkty, które spełnią wszystkie Państwa wymagania.

Możemy dobrać idealny produkt kierując się takimi parametrami jak:

  • Wysokość składki
  • Komponenty dodatkowe
  • Wygoda podczas likwidacji szkody

Oferujemy polisy ubezpieczeniowe ponad 20 Towarzystw Ubezpieczeniowych. Ceny polis nie różnią się od tych kupowanych bezpośrednio u ubezpieczyciela, jednak my możemy dodatkowo dla Państwa porównać, a nawet połączyć w ofercie pakiety kilku towarzystw ubezpieczeniowych.

Ponad 17 tysięcy klientów obsługiwanych przez ostatnie 25 lat to ogromne doświadczenie, które wykorzystamy podczas przygotowywania dla Państwa idealnie dobranej polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne dzieli się na podstawowe kategorie:

  • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (obowiązkowe). W sytuacji, w której ubezpieczony wyrządzi szkodę innym osobom lub w mieniu osób trzecich - odszkodowanie, które kierujący jest zobowiązany świadczyć na rzecz poszkodowanego, wypłaci jego Ubezpieczyciel. Polisa gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie roszczeń w następstwie zniszczenia pojazdu i mienia, ale również w następstwie śmierci, uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia.
Do ubezpieczenia OC zaproponujemy najkorzystniejsze komponenty dodatkowe, takie jak:
  • Autocasco w różnych wariantach – ochrona właściciela pojazdów mechanicznych przed majątkowymi skutkami utraty (kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia własnego pojazdu.
  • Assistance – udzielenie pomocy kierującemu oraz pasażerom w przypadku awarii, zderzenia z pojazdami lub przeszkodami oraz kradzieży ubezpieczonego pojazdu. Standardowy zakres można rozszerzyć o pomoc w razie wystąpienia awarii (holowanie, drobne naprawy w miejscu zdarzenia, pojazd zastępczy, nocleg, powrót bądź kontynuację podróży).
  • NNW – zapewnienie poszkodowanym w następstwie nieszczęśliwego wypadku świadczeń z tytułu śmierci, trwałego uszczerbku kierowcy lub pasażerów, zasiłków dziennych w przypadku niezdolności do pracy itp.
  • Ochrona prawna – refundacja poniesionych kosztów i wydatków powstałych wskutek wypadku związanego z użytkowaniem pojazdu takich jak koszty sądowe, koszty adwokata lub radcy prawnego, zasądzone koszty na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa.
  • Ubezpieczenie szyb – pokrycie kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej, nie powodująca utraty zniżek z ubezpieczenia Autocasco.
Zdjęcie kradzieży pojazdu

Skontaktuj się z nami telefonicznie, za pomoca poczty elektronicznej lub Wypełnij formularz kontaktowy, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytania.